Το κανάλι της Ελούντας

Το 1897 στην περιοχη του κόλπου του Μεραμβέλλου, μέλη πληρωματων των γαλλικών πλοίων υπό τον Ναύαρχο Pottier, προχώρησαν στην διάνοιξη υδάτινου καναλιού στην θέση Πόρος Ελούντας, με αποτέλεσμα να ενωθεί